Abidin Sever

HAC İBADETİ

(...) Çoluk çocuğumuz bile bizim için bir imtihandır. Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur: “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah’ın katındadır”(Enfal:8/28. Oğluna olan sevgin bile, seni deneme yoludur. Hz. İsmail’in sevgisi Hz. İbrahim için bir imtihandı; şeytanla karşılaşmalarında onun tek zayıf yönü olmuştu bu. (...)
DEVAMI

 
Hulusi Kaya
  Binlerce yıl Tarihe tanıklık eden Ülke: Mısır

(...)Bununla birlikte Osman’lının hizmetleri de Kahireyi kuşatmış. Yapılan her eser ya onarılmış ya ilave edilmiş veya yeni yapılmış. El Ezher camisinden tutun da, Kahire kalesi dahil olmak üzere, Amr İbnul As cami gibi, Hz. Hüseyin Cami gibi kahire başyapıtlarında mutlaka izleri bulunuyor. Şimdi adım adım gezimizin detayları. (...)
DEVAMI

 
 
 
ÖNEMLİ LİNKLER
 
Arama Yap

Google 
YÖRE SÖZLERİ

BOZKANDAK  KÖYÜ YÖRESEL  KELİMELERİ

[A] [B] [C-Ç] [D] [E] [F] [G] [H] [I-İ] [K] [L] [M] [N] [O-Ö] [P] [P-R] [S-Ş] [T] [U] [Ü] [V] [Y] [Z]

 

A

 

ALENGIRLI 
AKDIMBIT  
ANDIK  
ANG  
AŞENE
AVAR  

 

Tutarsız
Beyaz erken olan üzüme verilen ad
Sırtlan
Tarla ve bahçelerde sınır çizgisi
Mutfak
Sebzelerin ekildiği yer

     
 

B

 

BAMBIL  
BADI 
BELERTMEK 
BEKEMEK  
BEKERE  
BUTURAK 
BILLIK  
BÖGEMEK  
BÖGET 
BUGUZLANMAK  
BUNAR  

 

Büyük cins arı
Ördek
Gözlerini alabildiğine açmak
Kapamak
Makara
Diken
Çocukların oyunda kullandığı deynek
Suyun önünü kapamak
Önü kapalı su
Kinlenmek
Pınar

     

C-Ç

 

CIBARMAK  
CILGISIZ 
CILLIK
CILLIMAK 
CILK  
CIPKI
CIRMALAMAK 
CIZBÜZZÜK 
COZUTMAK
CURRUK
CÜLEPE  
ÇEMBER
ÇENİLEMEK
ÇINGIL
ÇITLIK
ÇITLEK
ÇIMMEK
ÇÖDÜRMEK
ÇÖGÜR   
ÇÖMMEK

 

Kabarmak 
Hayırsız
Oyun bozan
Oyun bozmak
Bozuk
İnce sopa
Tırmalamak
Herşeyden incinen
Saçmalamak
Islak, su gibi
Küçük başörtüsü  
Çok konuşmak
Üzüm salkımının bir parçası
Melengiç
Ayçiçeği
Yıkanmak
İşemek
Diken
Diz üstü oturmak

     

D

 

DEVRAMBER  
DIKIM
DINELMEK 
DINGILDEMEK
DINIZ  
DUTTURMAK
DUTU

 

Ayçiçeği
Lokma
Ayakta durmak
Hoplamak, zıplamak
Sakin
İşemek
Kız evinden oğlan evine götürülen, içinde altın ve lokum bulunan bohça

     

E

 

EGEL  
EĞE 
EMSİZ 
ENDEGİRDE 
EPELEME 
ESEBALI 
ESİRANİ   

 

Getir 
Karın boşluğu
Beceriksiz
Hemen orada
Serpme
Dayanıklı üzüm
Hamur ayırmakta kullanılan, ucu geniş demir

     

F

 

FELİK 
FENİKMEK 
FIYMAK 
FİRASETLİ 
FİREK 

 

Manevela demiri
Başı dönmek
Kaçmak
Düşünceli
Domates

     

G

 

GARAGASPANE
GATIR
GASNAK
GAVLAMAK
GAYMAK
GELİNABA 
GEN
GOMA 
GORA 
GÖMBELEK
GÖTCEK 
GÖZER
GUBARMAK
GUBUZ 
GUMPİR 
GUNNAMAK 
GURTLANMAK

 

Açıkça 
Topaç
Yemekte sininin altına konan tahta ince çember
Kabarmak, esas parçadan ayrılmak
Yığmak
Yenge
Hiç sürülmemiş arazi, otlak
Durma
Anahtar
Kelebek
Tahtadan yapılmış oturak
İri gözenekli kalbur
Gururlanmak, kibirlenmek
Yüksekten atan, palavracı
Patates
Doğurmak
Kıskanmak

     

H

 

HALAZ 
HALBÜSEM 
HARAR  
HARENI 
HAYIFLANMAK
HAYTA 
HAYU
HECALET 
HELKE 
HERİF   
HISIM  
HINZIR 
HIRTLAK 
HÜMERMEK 

 

Alev
Halbuki
Büyük çuval
Küçük kazan
Üzülmek, sıkıntılanmak
Yaramaz
Bir çeşit ünlem
Çekinme
Kova
Erkek , koca
Eş ( karı, koca)
Kötü düşünen
Olmamış kavun
Kabarmak, yiğitlik gösterisinde bulunmak

     

I-İ

 

IBRIK
ICCAK 
INCIK
IGSI 
IHICIK 
İLİBİCCE 
ILMIŞIK  
İSBİTİREN   
İŞDANACIK 
İŞKİLLİ 

 

İçine su konan metal kap 
Hamam
Fazla hassas
Ucu yanmIş odun
İşte
Yemeği pişirilen, genellikle tarlalarda yetişen  dikenli bir bitki
Ilık
Çabuk dökülen, ince kabuklu üzüm
İşte
Kuşkulu

     

K

 

KELEŞ 
KEMRE 
KEPIR 
KESAT 
KIRI 
KİTİMEK
KÖFTÜ 
KÖMBE 
KÖSÜLMEK
KÜNCÜ 
KÜSKÜ 
KÜSSÜK 

 

Güzel
Tabaka, kat
Gözü kapalı
Az
Eşek yavrusu
İşini bitirmek, öldürmek
Pekmezle yapIan tatlı
Fırın ekmeği
Yayılmak
Susam
Sürgü
Sürgü

     

L-M-N

 

LİNGİRDEMEK 
MAYALI 
MALAMAT  
MAYIŞMAK 
MEYANE 
MEYMENE MESMENE 
MIRRIK 
MISIRGA 
MİSMİL
MIYMINTI 
MÜDARESIZ 
MÜZEVİR 

 

Sallanmak
Tandırda pişirilen bir çeşit ekmek
Etrafa yaymak
Uyuşuk olma
Yağda kavrulan un
Açıkça
Surat
Hindi
İyi
Yapışkan, hoşlanılmayan kimse
Hiç kimseye ihtiyacı olmayan
Laf getirip götüren

     

O-Ö

 

OTURAK
OLÇUMLU
ÖDÜSITMAK
ÖRÜDURMAK
ÖTEGEN
ÖTÜREK

 

Tabure
Kendini beğenmiş
Çok korkmak
Ayağa kalkmak, hazır olmak
Önceki gün
İshal

     

P-R

 

PARÇI 
PATAK 
POSTA  
PINÇIK 
PÜRÇ 
RAFIK 

 

Su bardağı
Dayak
Ototbüs
Küçük parça
Çok sayıda uç
Arkadaş, dost

     

S-Ş

 

SADALAMAK  
SAYANI 
SEGİRTMEK 
SENDEFİ 
SENİT  
SEYİM
SINDI  
SIRACALI 
SIZGIÇ 
SOBUTSUZ  
SOMAT  
SÜMEYE 
ŞIRAHNA  
ŞIRKIT  
ŞİRNEMEK  
ŞIRPIK  

 

Ne söylediğini bilmemek
Yufka ekmeği
Koşmak
Ahmak
Hamur tahtası
Hisse
Makas
Öfkeli
Kemikli kavrulmuş et
Sebatsız
Sofrabezi
Boşuna
Üzüm çiğnenen yer
Göz çapağı
Karşı gelmek
Göz çapağı

     

T

 

TAFRA 
TELLİK 
TEPİT 
TEYIN 
TEZİTMEK 
TOKUCAK   
TUNCUKMA 

 

Sinir
Takke
Kızıl üzüm
Sincap
Yolunu kaybetmek
Ağaçtan yapalan, çamaşır yıkamakta kullanılan araç
Garip hareketlerde bulunan 

     

U-Ü-V

 

URUP 
ÜRKMEK   
ÜGÜTLEMEK 
VELET   

 

Bir ölçü aleti. Havayının dörtte biri
Korkmak
Ayıklamak, ayırmak
Çocuk (evlat)

     

Y

 

YAL  
YAGIR 
YAGRIK 
YANPİRİ 
YANNIK 
YERLİ 
YİRKELEŞMEK 
YOGŞUMAK 
YOYMAK 
YUNMAK 
YÜKLÜK  

 

Un ve suyla hazırlanan köpek yemi
1-Kirli / 2- kirli yara
Kirli
Yanyan
Tuluk
Tamamen
Kötülüğüne uğraşmak
Usanmak
İsraf etmek
Yıkanmak
 Evde eşyaların üst üste yığıldığı yer

     

Z

 

ZAVIR  
ZAMBIR
ZEMBEREK
ZERLETMEK
ZIYLAK

 

Arpa ezmesi
Büyükarı
Küçük demir çember
Eşek anırtmak
Kaygan

[A] [B] [C-Ç] [D] [E] [F] [G] [H] [I-İ] [K] [L] [M] [N] [O-Ö] [P] [P-R] [S-Ş] [T] [U] [Ü] [V] [Y] [Z]

Köylümüz H.H. Tunç'a teşekkür ederiz...

Başa Dön