Abidin Sever

HAC İBADETİ

(...) Çoluk çocuğumuz bile bizim için bir imtihandır. Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur: “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah’ın katındadır”(Enfal:8/28. Oğluna olan sevgin bile, seni deneme yoludur. Hz. İsmail’in sevgisi Hz. İbrahim için bir imtihandı; şeytanla karşılaşmalarında onun tek zayıf yönü olmuştu bu. (...)
DEVAMI

 
Hulusi Kaya
  Binlerce yıl Tarihe tanıklık eden Ülke: Mısır

(...)Bununla birlikte Osman’lının hizmetleri de Kahireyi kuşatmış. Yapılan her eser ya onarılmış ya ilave edilmiş veya yeni yapılmış. El Ezher camisinden tutun da, Kahire kalesi dahil olmak üzere, Amr İbnul As cami gibi, Hz. Hüseyin Cami gibi kahire başyapıtlarında mutlaka izleri bulunuyor. Şimdi adım adım gezimizin detayları. (...)
DEVAMI

 
 
 
ÖNEMLİ LİNKLER
 
Arama Yap

Google 
Abidin Sever'in kaleminden

Teravih Namazı

( 2 )

               Ramazana mahsus ibadetlerden biri de teravih namazıdır. Teravih namazı sünnet-i müekkede’dir. Peygamberimiz bu namazı hem kılmış ve hem de kıldırmıştır. (Ancak farz olur endişesi ile cemaatle kılmaktan vaz geçmiştir).

          Bundan sonra teravih namazını cemaatle değil, herkes kendi başına kılmaya devam etti. Hz. Ebu Bekir devrinde de bir değişiklik olmadı. Hz. Ömer Halife olunca bir süre daha böyle devam etti. Bir ramazan gecesi Hz. Ömer mescide geldi, halkı kendi başına teravih namazı kılarken görünce: “Öyle sanıyorum ki, bunları bir imam arkasında toplarsam daha iyi olacak” dedi. Ertesi gece Übeyy İbn Kâab’ı (r.a.) teravih namazı için imam tayin edip cemaati onun arkasında topladı.Teravih namazı bundan böyle cemaatle kılınmaya başlandı.

           Başka bir gece Hz. Ömer mescide geldi, halkın vecd içinde namaz kıldıklarını görünce: “Şu teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel âdet oldu.” Diyerek sevincini ifade etti.

                 Hz. Ali halkı bu namaza daima teşvik etmiş ve: “Allah, Ömer’in  kabrini nurlandırsın, nasıl ki Ömer mescitlerimizi teravihin feyzi ile nurlandırıp şereflendirdi ise.” diyerek Hz. Ömer’(r.a) in bu yaptığını tasvip ettiğini ifade etmiştir.”

         Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar kılınmakta olan teravih namazı 20 rekâttır.

          Bu rivayet ve görüşleri şöylece özetlemek mümkündür. Ramazan-ı Şerifte sekiz rekât teravih ve üç rekat vitir namazının cemaatle kılınması sahih rivayetlere dayanan Peygamberimizin fiili ile sabit bir sünnettir. Bu sekiz rekâtın 20 rekat olması Hulefâ-i Râşidinin sünnetidir ki, buna fıkıh dilinde müstehap denir. Ayrıca Peygamberimiz bu namazı tavsiye etmiş. “Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak teravih namazını kılan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

 

İ T İ K A F

 

İtikâf, niyet ederek bir camide durmak demektir. Ramazanın  son on gününde itikâf, kifaye olarak sünnet-i müekkede’dir. Cemaatten biri itikâfa girerse bu görev diğerlerinden düşmüş olur.

          Peygamberimizin saygı değer eşi Hz. Aişe validemiz şöyle demiştir. “Peygamberimiz ramazan son on gününde itikâf ederdi. Bu adetlerine, Allah’ın kendisini vefata daveti zamanına kadar devam etmiştir. Peygamberimizin vefatından sonra onun eşleri itikaf etmişlerdir.

          Ramazanın sonunda bir mâli ibadetimiz daha vardır kı, o da fıtır sadakasıdır. Zekât ibadeti de genelde bu ayda yerine getirilmektedir.

          Değerli Müslümanlar! Ramazan ayı rahmet ve bereketi bol olan bir aydır. Bu ayın feyzinden ve bereketinden yararlanmak için elimizden geldiğince ibadetlerimizi eksiksiz yapmaya çalışmalı; orucun kötülüklere karşı koruyucu bir kalkan olduğunu dikkate alarak kötü söz ve davranışlardan sakınmalıyız. Kimseyi incitmemeye ve gönül kırmamaya gayret sarf etmeliyiz. Günlük çalışmalarımızdan artan zamanlarımızı Kur’an okuyup anlamı üzerinde düşünerek değerlendirmeli,   zamanın boşa geçmemesine çaba harcamalıyız. Anne-baba ve büyüklerimizin hayır dualarını almaya, akraba ve komşularımızla olan ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışmalıyız. Dini bilgilerimizi artırmak için kitap okumalı, dinin esaslarına ters düşen bid’at ve hurafelerden sakınmalıyız. Çocuklarımıza da zaman ayırmalı, duygu ve düşüncelerinin olumlu yönde gelişmesine katkılarımızı artırmalıyız. Malımızın zekatını da vererek, bu mali ibadetimizi de yerine getirmeli, yoksulları sevindirmeli, toplum fertlerinin birbirleriyle sevişip kaynaşmalarına vesile olmalıyız.

          Bütün bunlar,  bir taraftan günahlardan arınarak yüce Allah’ın rızasını kazanmamıza vesile olacak, diğer taraftan, ahlakımızın güzelleşmesini sağlayacaktır.  

Ramazan orucuna güneşin batışından başlamak ve imsakten itibaren yemek, içmek ve cinsi ilişkide bulunmamak şartı ile gündüz kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Normal olarak oruca sahur yemeğini yedikten sonra niyet edilir. Ancak sahura kalkmayacak olan kimse, yatarken niyet eder. Şayet yatarken niyet etmemiş ise kuşluk vaktine kadar o günün orucuna niyet edebilir. Yeter ki, imsakten itibaren orucu bozacak bir şey yememiş olsun.

          Oruç tutmak maksadıyla sahura kalkmak niyet sayılır. Niyet, esasen kalb ile olur. Yani oruç tutacağını gönlünden geçiren kimse niyet etmiş demektir. Ancak gönlü ile yapılan bu niyet dili ile söyleyip teyit etmesi güzeldir. Şöyle niyet eder. “Niyet ettim Allah rızası için ramazanın bu günkü orucunu tutmaya”.  Sahura kalkıp yemek müstehaptır. Peygamberimiz: “Sahurda yemek yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.” Buyurmuşlardır. Sahur yemeği oruca dayanma gücünü artırır. Ayrıca duaların kabul edildiği vakitlerden biri de sahur zamanıdır. Oruçlu sahura kalktığı zaman, dilekleri için duâ etmeli ve Allah’tan günahlarının bağışlanmasını istemelidir,

  İftar vakti yapılan dualar da kabul edilir. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuştur.

  “Üç kimsenin duası geri çevrilmez, kabul edilir.

1.    Oruçlunun  iftar anındaki duası

2.    Adaletli hükümdarın duası

3.    Mazlumun duası

 

Abidin Sever 04-10-2011 Karaman

 Bu yazı 1822 defa okundu.
Önceki yazılar...
1

Medine’de babası vefat eden bir çocuğun babasına yazdığı mektup

2

Örnek Yaşantı

3

Ya Resulallah

4

Tarihteki Türkler 

5

HESAP VERMEK 

6

KOMŞULUK 

7

Ahiretten Mektup... 

8

Hazreti Ömer.... 

9

HAZRETİ EBUBEKİR’DEN HİKMETLİ SÖZLER...

10

Eğer bir gün Peygamber Efendimiz ziyaretinize gelse 

11

Eskiden... 

12

KIYAMET GÜNÜ ALLAH'IN GÖLGESİNDEKİ YEDİ SINIF İNSAN

13

HASET -1-

14

HASET -2-

15

RAMAZAN ve İBADETLERİMİZ -1-

16

RAMAZAN ve Teravih namazı -2-

17

Dua, RAMAZAN ve Kur'an

18

KÖTÜ HUYLAR

19

Görev ve Sorumluluk

20

Hz. Peygamberin Tebliğ Usulleri

21

AFFEYLE

22

Acımak… Geç Kalmadan!

23

HAC İBADETİ...

   
Başa Dön